Jak dbać o urządzenia na produkcji?

gray commercial machine

Dbałość o urządzenia na produkcji ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla komfortu pracy, ale również dla bezpieczeństwa, czy jakości pracy. Przy czym to także w obowiązku pracownika leży dbałość o urządzenia i odpowiednie ich użytkowanie, godnie z zaleceniami producenta.

Użytkowanie zgodne z instrukcją

Użytkowanie urządzeń na produkcji musi być w pełni zgodne z instrukcją producenta. Otóż należy przestrzegać wszystkich jej zapisów, co dotyczy nie tylko sposoby używania maszyny, ale również samej jej konserwacji.

Warto tutaj odnieś się przepisów, a dokładnie do § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Otóż z tej ustawie zawarta jest informacja, że przestrzeganie norm i zasada jest obowiązkowe dla każdego pracownika. Musi on mieć do dyspozycji instrukcję obsługi urządzenia, a w razie konieczności przejść też odpowiednie szkolenia przed rozpoczęciem pracy.

Ponadto wiedza cyklicznie musi być powtarzana. Tutaj należy także pamiętać o bezpieczeństwie w aspekcie stosowania odpowiedniej odzieży roboczej. Taki wymóg musi być realizowany w przypadku urządzeń na produkcji, gdyż zmniejsza się wtedy potencjalne ryzyko wypadków, czy uszkodzenia sprzętu.

Regularna konserwacja jest wymagana

Każde urządzenie na produkcji wymaga regularnej konserwacji i nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym. Rodzaj i częstotliwość zależy od samego rodzaju urządzenia, ale przede wszystkim od zaleceń producenta. W instrukcji opisane są dokładne działania prac konserwacyjnych, które mają wpływ na sposób użytkowania.

Należy jeszcze pamiętać, że w razie jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu maszyn należy zatrzymać pracę, a ową sytuację zgłosić do przełożonego. Miejsce pracy należy wtedy odpowiednio zabezpieczyć. Po sprawdzeniu czy występuje zagrożenie i możliwym usunięciu go dopiero można przejść do dalszej pracy.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet małą usterkę należy zgłaszać, chyba że w instrukcji jest napisane inaczej. Niemniej konieczne jest wtedy poinformowanie zmiennika, który oceni, czy rodzaj awarii się nie uległ zmianie.